Academia Domnească înfiinţată de Constantin Brâncoveanu, transformată în parcare

28 noiembrie 2010 | 0

Imaginile cu cadavrele descoperite la Universitate au curs pe toate televiziunile. Dincolo de ineditul situaţiei, pe finalul reportajelor se preciza că osemintele din secolul XVI nu vor schimba cu nimic destinaţia finală a săpăturilor: construirea unei parcări subterane.

Aşadar, unul din locurile încărcate de vestigii arheologice va fi folosit pentru a rezolva o problemă actuală, care nu poate fi rezolvată. Mai exact, nimeni nu crede la modul serios că dacă se realizează, după îndelungi tergiversări, o parcare în centrul Bucureştiului, aceasta va duce la soluţionarea veşnicei chestiuni a lipsei locurilor de parcare. În schimb, e posibil să se piardă definitiv relicve care ar putea introduce centrul istoric al Capitalei în circuitul turismului arheologic european.

Prima Academie din Bucureşti

Săpăturile din Piaţa Universităţii din Bucureşti au relevat ceea ce istoricii şi arheologii ştiau deja: acolo există vestigiile unor vechi biserici din secolul XVI (lângă care funcţionau câteva cimitire, locul unde s-au descoperit majoritatea cadavrelor sâmbătă dimineaţă) şi, ceea ce este poate şi mai important, rămăşiţele celebrei Academii Domneşti “Sfântul Sava”, prima instituţie de acest gen din Bucureşti. Aceasta a fost fondată în 1964, la iniţiativa domnitorului şi cărturarului Constantin Brâncoveanu.

Academia Domnească “Sfântul Sava” a fost reorganizată de-a lungul timpului de mai mulţi domnitori, devenind repede cunoscută în întreg spaţiul european. Aici s-a predat iniţial în limba greacă, limba ortodoxiei, până în 1818, când Gheorghe Lazăr ţine primele cursuri în limba română.

Premeditarea unei afaceri controversate

Ce este mai grav este că edilii Primăriei au ştiut încă de la proiectarea parcării de la Universitate ce urma să se descopere cu ocazia săpăturilor, fiind avertizaţi de arheologi. Totuşi, nimeni nu a ţinut cont de acest lucru până acum şi în continuare se tratează chestiunea cu lipsă de discernământ pentru vestigiile zonei. Ba chiar în această perioadă săpăturile au fost tergiversate, pentru a se amâna prezentarea primelor rezultate concrete.

Cum Ministerul Culturii a devenit o instituţie insignifiantă în raport cu bătălia dată de grupurile de interese pentru administrarea unei afaceri profitabile în centrul Bucureştiului, probabil că rămăşiţele primei Academii de la Bucureşti vor dispărea, în curând, cu totul.

Comenteaza